Công ty Cổ Phần ĐẶNG HUỲNH
Lĩnh vực kinh doanh » Giao nhận xuất nhập khẩu
Dịch vụ giao nhận xuất nhập khẩu
Dịch vụ giao nhận XNK trọn gói bằng đường không, đường bộ, đường thủy. Xuất nhập khẩu trọn gói cho các doanh nghiệp sản xuất thuộc khu chế xuất, khu công nghiệp,…
chi tiết »
Lĩnh vực kinh doanh
Kinh doanh bất động sản Kinh doanh bất động sản
Dự án khu dân cư Dự án khu dân cư
Dự án khu công nghiệp Dự án khu công nghiệp
Dịch vụ Logistics Dịch vụ Logistics
Cho thuê kho bãi, nhà xưởng Cho thuê kho bãi, nhà xưởng
Giao nhận xuất nhập khẩu Giao nhận xuất nhập khẩu
Vận chuyển hàng hóa Vận chuyển hàng hóa
Giám sát áp tải Giám sát áp tải
Xếp dỡ hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa
Loading